ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศอ.ปส.จ.ลพ.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน2561 เวลา 09.00 น.

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ดูทั้งหมด