ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศอ.ปส.จ.ลพ.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

   การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

 การปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.

อ่านต่อ

  การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2558

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ดูทั้งหมด