ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศอ.ปส.จ.ลพ.

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

   การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

อ่านต่อ

ดูทั้งหมด