กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/

ผอ.ศอ.ปส.จ.ลพ. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ วางพานพุ่ม ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ได้อ่านคำปราศรัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากนั้น ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานและเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคคล สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 และกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้รับชมการแสดงการประกาศเจตนารมณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดในระบบบังคับบำบัด โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน และการกล่าวคำปฏิญาณตนลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 จากนั้นได้ร่วมกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน/หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ. เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณตน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี และร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นได้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดง การประกวดและการแข่งขัน และภายในงานต่อไป

<< กลับ >>