กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน/หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ. กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ผนวกกับการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 11 คืน 12 วัน ณ วัดพระธาตุทรายทอง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 96 คน โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการจังหวัดลำพูนและวิทยากรครูฝึกและครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดำเนินการ

<< กลับ >>