กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การอ่านสารและคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ภายใต้คำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" (Save Zone, No New Face) 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

การปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

ชม Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่
Download Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่
Download สื่อวันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่

<< กลับ >>