ศพส.จ.ลพ.

 

 

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน(ศพส.จ.ลพ.)

ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ถนนอินทยงยศ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทร./โทรสาร 0-5351-0289 E-mail : lamphundrug@hotmail.com

Facebook ศพส.จ.ลำพูน คลิกที่นี่

 

<< กลับ >>