สถิติข้อมูล ปีงบประมาณ 2555

สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน(1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)

 

กลุ่มข้อหา
ผลการจับกุม (คน)
จำหน่าย
434
ครอบครอง
427
เสพ
415
รวม
1,276

สถานที่ตรวจพบจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในจังหวัดลำพูน

สรุปผลการจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำพูน (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55) รวมทั้งสิ้น 1,276 คน

  • บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูน 1,020 คน
  • บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น 256 คน

สัดส่วนกลุ่มอายุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สถานการณ์ด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในจังหวัดลำพูน

 

 

<< กลับ >>